Thực hiện kết luận thanh tra đền Đá Thiên ở Thái Nguyên

Thứ Hai, 02-11-2020, 09:22
UBND huyện Đồng Hỷ yêu cầu gia đình bà Hoàng Thị Lý (thủ nhang) trả lại đất đền Đá Thiên cho cộng đồng quản lý.

UBND huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) vừa ban hành Văn bản số 1365/UBND-TTR về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 431/KL-UBND, ngày 29-9-2020 về quản lý và sử dụng đất đai, xây dựng, hoạt động tín ngưỡng tại đền Đá Thiên theo đơn tố cáo, đề nghị của công dân tổ 7, thị trấn Trại Cau. 

Theo đó, cơ quan chức năng và UBND thị trấn Trại Cau được giao nhiệm vụ cụ thể để thực hiện nghiêm túc, triệt để kết luận thanh tra.

Kết luận thanh tra số 431/KL-UBND, ngày 29-9-2020 của UBND huyện Đồng Hỷ khẳng định, thửa đất số 46 (nơi có đền Đá Thiên), tờ bản đồ địa chính số 5, thị trấn Trại Cau được phê duyệt năm 1997, với diện tích hơn 2.400 m2 là đất tín ngưỡng, đất công do UBND thị trấn Trại Cau quản lý.

Hầu hết các công trình trên thửa đất số 46 vi phạm các quy định về xây dựng. Nguồn gốc kinh phí xây dựng các công trình trên thửa đất số 46 bao gồm từ tiền công đức của khách thập phương, nhân dân. Hoạt động tín ngưỡng tại đền Đá Thiên, bà Hoàng Thị Lý (thủ nhang) thu công đức không lập sổ sách, Ban Quản lý đền Đá Thiên do nhân dân bầu ra không quản lý được các hoạt động bên trong đền.

Kết luận thanh tra nêu rõ, đền Đá Thiên được cấp có thẩm quyền công nhận là cơ sở tín ngưỡng, các công trình xây dựng tại thửa đất tại thửa đất số 46 được giữ nguyên hiện trạng và yêu cầu bà Hoàng Thị Lý cùng gia đình trả lại đất đền Đá Thiên (thửa đất số 46 tờ bản đồ số 5) để cộng đồng dân cư tổ 7, thị trấn Trại Cau quản lý theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện nghiêm túc, triệt để kết luận thanh tra, UBND huyện Đồng Hỷ giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND thị trấn Trại Cau, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Trong đó, UBND huyện yêu cầu UBND thị trấn Trại Cau hướng dẫn cộng đồng dân cư tổ 7 hoàn thiện thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để quản lý theo quy định.

Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm các bất cập về công tác quản lý nhà nước tại cơ sở tín ngưỡng đền Đá Thiên, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng tại đây. Tuyên truyền, vận động và yêu cầu gia đình bà Hoàng Thị Lý trả lại đất đền Đá Thiên cho cộng đồng; chấp hành các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và đoàn kết cộng đồng dân cư; chịu trách nhiệm về những bất cập tồn tại thời gian qua tại đền.

Ban Quản lý đền Đá Thiên thực hiện việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng hằng năm; quản lý, sử dụng tài sản của đền Đá Thiên theo quy định. UBND huyện Đồng Hỷ cũng yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ có liên quan đến sai phạm về đất đai, xây dựng tại đền từ năm 2010 đến nay.

 

THẾ BÌNH