Tạm đình chỉ tư cách hai đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX

Thứ Bảy, 11-07-2020, 18:17
Ông Trần Vĩnh Tuyến (trái) và ông Trần Trọng Tuấn. Ảnh: 24h.com.vn

Chiều 11-7, Thường trực HĐND TP Hồ Chí Minh tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với hai ông Trần Vĩnh Tuyến và Trần Trọng Tuấn.

Việc tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND là thủ tục được tiến hành theo quy định tại Khoản 2, Điều 101 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trường hợp đại biểu HĐND bị khởi tố bị can thì Thường trực HĐND quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu đó.

V. NGUYÊN