Nhiều sai phạm tại Trường đại học Ngoại thương

Thứ Sáu, 06-03-2020, 02:38

Ngày 5-3, Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành Văn bản số 340/TB-TTCP về Thông báo kết luận thanh tra việc giải quyết tố cáo một số nội dung về quản lý tài chính, đầu tư cơ sở vật chất và công tác cán bộ tại Trường đại học Ngoại thương (ÐHNT).

Thực hiện Quyết định thanh tra số 520/QÐ-TTCP ngày 20-6-2018 của Tổng TTCP thanh tra việc giải quyết tố cáo một số nội dung về quản lý tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, công tác cán bộ và việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo tại Trường ÐHNT, từ ngày 9-7-2018 đến ngày 10-9-2018, Ðoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra và làm việc với Thanh tra, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính (thuộc Bộ Giáo dục và Ðào tạo), Cục Thuế Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an và các cá nhân, người tố cáo về các nội dung trong Kế hoạch thanh tra đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.

TTCP cho biết, trong những nội dung tố cáo, có những nội dung tố cáo đúng, có những nội dung tố cáo đúng một phần, có nội dung tố cáo có cơ sở và có những nội dung tố cáo không đúng.

TTCP nêu rõ: Giai đoạn 2005-2015, Trường ÐHNT đã có nhiều vi phạm quy định trong quản lý đào tạo, quản lý mua sắm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, quản lý tài chính và công tác cán bộ; những vi phạm trong công tác quản lý tài chính, kế toán là nghiêm trọng, việc để ngoài sổ kế toán số tiền thu từ liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo của Trung Quốc, quản lý đầu tư tại Nhà A có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, quản lý đầu tư tại nhà B vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng. Ðặc biệt, trong thời gian dài, các quy định về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định của Ðảng không được thực hiện; công tác đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ vi phạm quy định về quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện sự độc đoán của Hiệu trưởng Trường ÐHNT. Những sai phạm nêu trên là nguyên nhân chính gây ra bất bình trong cán bộ, viên chức và mất đoàn kết trong Ban giám hiệu của Trường ÐHNT nhiệm kỳ 2010-2015.

TTCP cho biết: Trách nhiệm của lãnh đạo Trường ÐHNT giai đoạn 2005-2015, trực tiếp là Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Hoàng Văn Châu, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Quy, Phó Hiệu trưởng Ðào Thị Thu Giang, Trưởng phòng Tổ chức hành chính (TCHC), Trưởng phòng Kế hoạch tài chính và các cán bộ tham mưu khác đã được chỉ ra trong Kết luận thanh tra 548/KL-TTr ngày 16-7-2013 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Kết luận 109-KL/UBKTTU ngày 10-6-2015 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Kết luận này. Vi phạm trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, xử lý kỷ luật giai đoạn từ 2015 - 2017 thuộc trách nhiệm của Hiệu trưởng, Trưởng phòng TCHC giai đoạn từ 2015 - 2017.

Bộ Giáo dục và Ðào tạo đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, kiểm tra, giám sát, không sớm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các sai phạm về tài chính, về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đặc biệt về công tác quy hoạch, quản lý cán bộ. Không tiến hành thụ lý, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo năm 2011.Tiến hành thanh tra nhưng chưa xem xét, đánh giá toàn diện các nội dung phản ánh.Thiếu trách nhiệm trong việc xem xét, xử lý sau thanh tra, đã không tiến hành theo đúng quy định, kết quả xử lý thiếu khách quan, không triệt để; Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Ðào tạo nhiệm kỳ 2010-2015 thiếu trách nhiệm trong phối hợp với Ðảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội trong xem xét, xử lý trách nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý sau kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội. Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội có trách nhiệm trong việc không xem xét đầy đủ việc thu, quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế của Trường ÐHNT trong liên kết đào tạo với Trung Quốc từ năm 2006-2010...

Thông báo kết luận thanh tra của TTCP nêu rõ: Giai đoạn 2005-2015, Trường ÐHNT đã mắc nhiều sai phạm, quá trình giải quyết phản ánh, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền không kịp thời, có nội dung không khách quan; kết quả thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra sai phạm nhưng việc xử lý trách nhiệm không đúng quy định, thiếu khách quan, không công bằng là nguyên nhân chính dẫn đến tố cáo kéo dài.

Căn cứ các vi phạm đã kết luận nêu trên, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nhiều nội dung. Về xử lý kinh tế, theo nguyên tắc, khoản thu học phí cao hơn quy định năm học 2006-2007 và khoản thu hỗ trợ đào tạo từ năm học 2007-2013 số tiền 2.858.785.000 đồng trái với quy định và khoản thu tiền phạt chậm nộp học phí trái thẩm quyền chưa trả lại cho người nộp số tiền 1.381.680.026 đồng phải trả lại người nộp tuy nhiên thời gian thực hiện đã hơn 5 năm, số lượng người nộp lớn, việc trả lại người nộp không thể thực hiện. Yêu cầu Bộ Giáo dục và Ðào tạo thống nhất với Bộ Tài chính để xử lý. Yêu cầu Trường ÐHNT trả lại cho người thụ hưởng số tiền 491.908.944 thu của các giảng viên đi học theo Chương trình tiên tiến vì việc thu không có cơ sở pháp lý và khoản chi đã quyết toán với ngân sách nguồn chi Chương trình tiên tiến.

Kiến nghị các cơ quan Ðảng, Nhà nước có thẩm quyền xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Ðào tạo giai đoạn 2005-2015 trong việc lãnh đạo, quản lý để xảy ra các vi phạm tại Trường ÐHNT; kiểm điểm trách nhiệm trong việc kiểm tra, thanh tra, giải quyết tố cáo, xử lý kỷ luật tại Trường ÐHNT để tố cáo kéo dài.Yêu cầu Bộ Giáo dục và Ðào tạo phối hợp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tổ chức kiểm điểm, xử lý đối với lãnh đạo Trường ÐHNT có vi phạm được nêu trong các kết luận kiểm tra, thanh tra trước đây nhưng kiểm điểm, xem xét trách nhiệm chưa khách quan và phần B của Kết luận này cần được xem xét xử lý lại bảo đảm công bằng, kỷ cương, kỷ luật của Ðảng, Nhà nước.

Bộ Giáo dục và Ðào tạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý đối với các cá nhân có trách nhiệm trong việc tham mưu, quản lý về tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, quản lý cán bộ, thanh tra, giải quyết tố cáo để xảy ra vi phạm như đã nêu trong kết luận.

Ðáng chú ý, TTCP chuyển hồ sơ đã thu thập để Cơ quan điều tra, Bộ Công an tiếp tục làm rõ, xử lý theo pháp luật việc để ngoài sổ sách 197.200 USD (tương đương 3.228.225.000 đồng) từ 9-2006 đến tháng 5-2013 từ Chương trình liên kết đào tạo với Trung Quốc, có dấu hiệu tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (theo Bộ luật Hình sự năm 1999).

* Trước đó, Báo Nhân Dân đã có nhiều bài viết phản ánh những sai phạm ở Trường ÐHNT cần được làm rõ, xử lý. Bộ Giáo dục và Ðào tạo đã có kết luận thanh tra; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội có kết luận kiểm tra. Tuy nhiên, người tố cáo tiếp tục không đồng tình với các kết luận kiểm tra, thanh tra. Phó Thủ tướng Chính phủ nhiều lần chỉ đạo, đến nay, những vi phạm các quy định của Nhà nước tại Trường ÐHNT được TTCP chỉ rõ và có kiến nghị xử lý nghiêm.

PV