Ngăn ngừa cán bộ, công chức, viên chức vụ lợi sau khi thôi giữ chức vụ

Thứ Tư, 20-06-2007, 09:15
Ảnh minh họa.

Mục tiêu của Nghị định là ngăn chặn, phòng ngừa người thôi giữ chức vụ lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực trước đây được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giao quản lý để vụ lợi cho bản thân và gia đình, làm thất thoát tài sản nhà nước, gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

Theo Điều 4, Điều 5 Nghị định 102/2007/NĐ-CP,  có bốn nhóm lĩnh vực có quy định thời hạn không được kinh doanh đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ như sau:

- Nhóm 1:  gồm các lĩnh vực thuộc các Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Thương mại; Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Những người thôi giữ chức vụ thuộc các lĩnh vực này không được kinh doanh trong thời hạn từ 12 đến 24 tháng.

- Nhóm 2:  gồm các lĩnh vực thuộc các Bộ, ngành: Bưu chính, Viễn thông; Công nghiệp; Giao thông vận tải; Lao động-Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Thủy sản; Xây dựng; Du lịch. Thời hạn không được kinh doanh đối với người thôi giữ chức vụ thuộc các lĩnh vực này là từ 12 đến 18 tháng.

- Nhóm 3:  gồm các lĩnh vực thuộc các Bộ, ngành: Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa-Thông tin; Y tế; Ủy ban thể dục thể thao; Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thời hạn đối với nhóm lĩnh vực này là từ 6 đến 12 tháng.

- Nhóm 4:  gồm các chương trình, dự án do người thôi giữ chức vụ khi đang là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt. Đối với nhóm này, thời hạn không được kinh doanh là thời hạn thực hiện xong chương trình, dự án. Đối với các chương trình, dự án có thời hạn thực hiện hơn 5 năm, thời hạn không được kinh doanh kể từ khi người thôi giữ chức vụ có quyết định của cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ thôi việc (hoặc bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc hoặc thực hiện chế độ hưu trí hoặc chuyển công tác ra khỏi cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) đến thời điểm, chương trình, dự án đó đã được thực hiện tối thiểu là 36 tháng.

Người thôi giữ chức vụ thuộc các nhóm lĩnh vực trên chỉ được kinh doanh khi hết thời hạn quy định. Trường hợp người được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phát hiện lĩnh vực kinh doanh và thời hạn không đúng quy định thì kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghị định 102/2007/NĐ-CP quy định rõ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ chối cấp phép cho người thôi giữ chức vụ vi phạm các quy định về lĩnh vực và thời hạn không được kinh doanh. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi phát hiện việc cấp phép không đúng quy định tại Nghị định này.