Kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa

Thứ Ba, 24-01-2017, 19:51

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa.

Theo đó, tại Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 24-1, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công thương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng, do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng Công thương nhiệm kỳ này và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật tại Quyết định số 388-QĐNS/TW ngày 3-11-2016.

Tại Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 24-1, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Công thương.