Kỷ luật khiển trách hai cán bộ Tỉnh ủy An Giang

Thứ Tư, 22-01-2020, 19:06

NDĐT - Ngày 22-1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cho biết, đã ký quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách đối với hai cán bộ gồm ông Đặng Văn Hòa, Bí thư chi bộ, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang; ông Nguyễn Thanh Tân, Trưởng phòng Tổng hợp - Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cho biết, từ đơn thưa tố cáo, Tỉnh ủy An Giang đã kiểm tra, tiến hành hai kỳ họp xem xét các vi phạm của hai cán bộ này. Từ đó, đã kết luận giải thi hành kỷ luật đảng đối với ông Đặng Văn Hoà và ông Nguyễn Thanh Tân.

Theo kết luận, ông Đặng Văn Hòa với trách nhiệm tham mưu lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang thực hiện công tác tổ chức, cán bộ nhưng ông chủ quan, không tham mưu thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch trước khi trình lãnh đạo quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch công chức đối với một trường hợp; không thành lập tổ kiểm phiếu khi lấy phiếu tham khảo về việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng ở cơ quan, làm nảy sinh dư luận về tính khách quan của kết quả kiểm phiếu...

Còn ông Nguyễn Thanh Tân trong thời gian là Phó Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang đã sử dụng Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B, do Trung tâm FLAI (đã hết thời hạn hoạt động) cấp, để đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính...

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang, vi phạm của ông Đặng Văn Hoà và ông Nguyễn Thanh Tân đã ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, tổ chức đảng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách…

THANH DŨNG