Kỷ luật cảnh cáo Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk

Thứ Năm, 01-10-2020, 03:25

Ngày 30-9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Bùi Đăng Thủy, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk, vì có sai phạm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy trình chuẩn bị công tác nhân sự không đúng quy định.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk, với chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk (nhiệm kỳ 2015-2020), đồng chí Bùi Đăng Thủy có khuyết điểm, sai phạm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy trình chuẩn bị công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự (2021-2025) không đúng quy định. Sai phạm của đồng chí Thủy đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng và việc chấp hành chủ trương, chỉ đạo của tổ chức đảng cấp trên, đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật của Đảng. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk thống nhất thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Thủy.

PV