Khiển trách hai lãnh đạo huyện sai phạm trong thi tuyển giáo viên

Thứ Hai, 07-10-2019, 21:32
Một góc khu vực trung tâm hành chính của huyện Trà Bồng. Ảnh báo Quảng Ngãi.

NDĐT - Hai lãnh đạo huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) vừa bị kỷ luật, vì đã có sai phạm trong công tác thi tuyển giáo viên năm 2017.

Ngày 7-10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã ký quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Nguyễn Xuân Bắc và Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Hồ Văn Thịnh, vì đã có sai phạm trong công tác thi tuyển giáo viên năm 2017 ở huyện Trà Bồng.

Nội dung quyết định yêu cầu UBND huyện Trà Bồng thực hiện việc công bố công khai và giao quyết định thi hành kỷ luật cho ông Bắc và ông Thịnh chậm nhất bảy ngày làm việc, kể từ ngày quyết định được ký ban hành.

Tại kỳ thi tuyển giáo viên năm 2017, ở Hội đồng thi tuyển huyện Trà Bồng đã để xảy ra sai phạm: quá trình làm, in sao, niêm phong, giao nhận đề thi và đáp án không có biên bản thể hiện; không lưu giữ đề thi gốc và đáp án gốc...

HIỂN CỪ