Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng tại tỉnh Lâm Đồng

Thứ Tư, 08-07-2020, 03:52

Ngày 7-7, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ thông báo Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Qua thanh tra, phát hiện nhiều tồn tại, thiếu sót, sai phạm trong quản lý, sử dụng đất, giao đất, giao rừng và một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2004-2018, như: địa phương chưa đánh giá hết hiện trạng và có giải pháp phù hợp để định hướng từng giai đoạn quy hoạch, dẫn đến chất lượng các đồ án quy hoạch chưa cao; hai dự án quy hoạch sử dụng đất không phù hợp quy hoạch xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; bốn doanh nghiệp thuê đất không phù hợp quy hoạch; sáu trường hợp thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; có biểu hiện buông lỏng quản lý đầu tư một số dự án, việc gia hạn 164 dự án đầu tư ngoài ngân sách được thuê đất chưa đúng quy định pháp luật; một số gói thầu đấu thầu có biểu hiện hình thức; 16 đơn vị thuê đất nhưng để lấn chiếm, sử dụng sai mục đích.

PV