Huyện Đông Anh tập huấn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

Thứ Sáu, 23-10-2020, 18:54

Ngày 23-10, UBND huyện Đông Anh đã tổ chức hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại hội nghị, 272 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện Đông Anh và các xã thị trấn, cán bộ phụ trách công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công nghệ thông tin các đơn vị trên địa bàn huyện đã được nghe đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) truyền đạt những nội dung chính của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong đó, tập trung vào các chuyên đề chính như: Phạm vi, phân loại, ban hành danh mục bí mật nhà nước, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước, trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước, nghị định 26 của chính phủ quy định một số điều của luật bảo vệ bí mật nhà nước, luật công nghệ thông tin năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2017, quản lý thống kê tài liệu lưu trữ, hủy tài liệu hết giá trị,…

Thông qua buổi tập huấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện  nắm rõ hơn nội dung, quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh thông tin trước tác động ngày càng mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, để từng cán bộ, công chức, đảng viên nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác trước âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, đối tượng xấu.

Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót để tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bảo vệ bí mật nhà nước, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

QUỐC TOẢN