Hà Nội yêu cầu báo cáo kết quả xử lý vi phạm tại dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô

Thứ Bảy, 07-09-2019, 23:59
Khu đất Phan Kế Bính từ mục đích được phê duyệt làm bãi đỗ xe và dịch vụ phụ trợ bị chuyển đổi mục đích thành các nhà hàng để kinh doanh.

NDĐT - Tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Binh, ngày 5-9-2019, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 3832/UBND-ĐT chỉ đạo Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính; Chủ tịch UBND các quận: Ba Đình, Cầu Giấy tiếp tục xử lý dứt điểm các vi phạm trong quá trình lập, triển khai thực hiện và quản lý sau đầu tư tại hai dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 30-9.

Đối với những nội dung còn vướng mắc, chưa hoàn thành, đề nghị các đơn vị báo cáo rõ lý do, đề xuất biện pháp xử lý, dự kiến thời gian hoàn thành.

UBND thành phố giao Thanh tra Thành phố chủ trì kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện; tham mưu giải quyết các vướng mắc và xử lý trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố, tổng hợp kết quả, dự thảo Báo cáo của UBND thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Có dấu hiệu “nhờn luật” trong xử lý vi phạm tại khu đất Phan Kế Bính

Cưỡng chế vi phạm tại mương Nghĩa Đô

Hà Nội vi phạm nghiêm trọng trong vụ khu đất vàng Phan Kế Bính bị “xẻ thịt”

Lập đoàn thanh tra vi phạm của Công ty Cổ phần Đa quốc gia tại khu đất phố Phan Kế Bính

Đến hạn báo cáo Thủ tướng, khu “đất vàng” vẫn ngang nhiên vi phạm

Về khu đất ở phố Phan Kế Bính: Phải sử dụng đúng mục đích

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo kiểm tra việc khu đất ở phố Phan Kế Bính bị sử dụng sai mục đích

Đề nghị thu hồi khu đất 6.078m2 bị sử dụng sai mục đích được phê duyệt

Hà Nội: Hàng nghìn mét vuông đất làm bãi để xe bị sử dụng sai mục đích

VIỆT ANH