Điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ khi đã có quyết định nghỉ hưu

Thứ Tư, 15-01-2020, 16:27
Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Gia Lai.

NDĐT - Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai Ngô Ngọc Sinh cho biết, liên quan đến việc Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Gia Lai ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm trước ngày nghỉ hưu, ngày 14-1, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai kiểm tra, xử lý các quyết định ban hành trái quy định pháp luật và tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15-1 để theo dõi; đề xuất UBND tỉnh xử lý trách nhiệm (nếu có) đối với cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

Trước đó, qua hệ thống quản lý văn bản điều hành, Sở Nội vụ Gia Lai nhận được ba quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự của Sở LĐTBXH gồm: Quyết định số 14, điều động, bổ nhiệm ông Trần Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm giữ chức vụ Trưởng phòng Lao động; Quyết định số 16, điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Lộc, Chánh văn phòng Sở giữ chức Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm; Quyết định số 17, điều động ông Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật nam Gia Lai, giữ chức vụ Chánh văn phòng Sở. Các quyết định này ban hành ngày 9-1-2020, do bà Trần Thị Hoài Thanh, Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Gia Lai ký.

Điều bất thường là bà Trần Thị Hoài Thanh đã có thông báo nghỉ hưu từ ngày 1-2-2020, có nghĩa là chưa đầy một tháng sau khi bà ký các quyết định liên quan đến nhân sự này. Ngày 10-1-2020 Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai có văn bản số 52 /SNV-CCVC đề nghị Sở LĐTBXH báo cáo rõ việc ban hành các Quyết định nêu trên, mà theo văn bản là trái luật, vi phạm Quy định số 205-QĐ/TW năm 2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Ngoài ra, Sở Nội vụ Gia Lai cũng chỉ ra việc Sở LĐTBXH thực hiện tiếp nhận, điều động công chức, viên chức vào, ra khỏi biên chế hành chính và ngược lại từ biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) vào biên chế hành chính là trái với quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của tỉnh.

Liên quan đến vụ việc này, các ngành liên quan, cũng đã phát hiện thêm một số trường hợp đề bạt, cất nhắc trước đó do bà Trần Thị Hoài Thanh ký cũng có dấu hiệu điều động, bổ nhiệm trái luật. Đó là Quyết định bổ nhiệm, điều động ông Lê Thanh Truyền, Phó Giám đốc Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy giữ chức vụ Phó Giám đốc trung tâm Dịch vụ việc làm; Quyết định bổ nhiệm bà Phùng Thị Thạch Anh, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy giữ chức vụ Phó Giám đốc Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy. Cả hai quyết định này cùng ký ngày 2-1-2020.

ANH PHAN