Cưỡng chế sân tập golf không phép trên đất nông nghiệp

Thứ Tư, 26-02-2020, 20:42

NDĐT – Ngày 25-2, UBND quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định số 769/QĐ-CCXP với nội dung “Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” đối với chủ đầu tư sân tập golf không phép trên đất nông nghiệp.

Quyết định do Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Kim Vinh ký với nội dung cụ thể: Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư phát triển công nghiệp châu Á có địa chỉ tại số 39, Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Công ty trên phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 3, Điều 11 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19-11-2019 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Trong Quyết định của UBND quận Bắc Từ Liêm nêu rõ hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra là tự ý chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị, diện tích chuyển mục đích trái phép từ 0,1ha đến dưới 0,5ha; buộc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư phát triển công nghiệp châu Á khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19-11-2019 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư phát triển công nghiệp châu Á chi trả.

Quyết định nhấn mạnh, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định, Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư phát triển công nghiệp châu Á có trách nhiệm thực hiện Quyết định. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư phát triển công nghiệp châu Á không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

* Sân tập golf tại phường Phú Diễn xây dựng không phép trên đất nông nghiệp

GIAI THANH