Công bố kết luận thanh tra Công ty CP Phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Quốc phòng

Thứ Năm, 11-04-2019, 20:43

NDĐT- Ngày 11-4, Thanh Tra Chính phủ đã ban hành kết luận Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với một số dự án đầu tư, xây dựng có liên quan đến Công ty CP Phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Quốc phòng (Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng).

Theo kết luận, ngày 5-8-2009, Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng (viết tắt là Tổng Công ty Thái Sơn) có Quyết định số 823/QĐ-TS về việc góp vốn đầu tư bằng nguồn vốn tự có tại Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng trị giá 10.200 triệu đồng, tương đương 51% vốn điều lệ.

Trong đó, ủy quyền cho ông Đinh Ngọc Hệ, Phó Tổng Giám đốc đại diện quản lý 21% và ông Cung Đình Minh, Tổng Giám đốc quản lý 30% vốn điều lệ của Tổng Công ty Thái Sơn tại Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng nhưng không báo cáo và chưa có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ trưởng Quốc phòng, vi phạm quy định tại Khoản 6, Điều 16 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thái Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BQP ngày 22-1-2007 của Bộ trưởng Quốc phòng.

Về việc góp vốn và chuyển nhượng cổ phần, Tổng Công ty Thái Sơn đăng ký góp vốn bằng nguồn vốn tự có tại Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng nhưng không báo cáo và chưa có ý kiến chấp thuận của Bộ trưởng Quốc phòng, không thực hiện việc góp vốn Điều lệ như cam kết, vi phạm quy định. Việc Tổng Công ty Thái Sơn chuyển nhượng cổ phần là thiếu khách quan, minh bạch và không đúng quy định tại Điều 6, Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31-12-2013 của Chính phủ; không thực hiện đúng, đủ vai trò, trách nhiệm của Chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty Thái Sơn Bộ Q.P theo quy định tại Khoản 7, Điều 16 Quyết định số 15/2007/QĐ-BQP ngày 22-01-2007 của Bộ Quốc phòng. Trách nhiệm liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc lãnh đạo Tổng Công ty Thái Sơn và các đơn vị, cá nhân liên quan.

Liên quan đến việc thực hiện các dự án đầu tư, quá trình thanh tra xác định, Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng có dấu hiệu giả mạo hồ sơ, tài liệu (như: Báo cáo tài chính, xác nhận của đơn vị kiểm toán, năng lực máy móc, thiết bị, nhân công, kinh nghiệm…) để xin vay vốn ngân hàng, tham gia dự thầu tại các dự án được thanh tra (như cầu Việt Trì mới, quốc lộ 20…), nhưng vẫn được các chủ đầu tư, cơ quan có thẩm quyền trình, thẩm định, phê duyệt chỉ định nhà đầu tư, chỉ định thầu, trúng thầu thi công xây lắp nhiều gói thầu, dự án với giá trị lớn. Sau khi được lựa chọn là nhà thầu, Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng đã chuyển nhượng thầu trái quy định cho các doanh nghiệp khác để hưởng lợi.

Trách nhiệm liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng Công ty Thái Sơn, các chủ đầu tư dự án và đơn vị, cá nhân có liên quan.

Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng thiếu năng lực cả về tài chính, máy móc, thiết bị, kinh nghiệm nhưng vẫn được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận giao thầu xây lắp Gói thầu số 23, thuộc Dự án Quốc lộ 20. Sau đó, Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ khối lượng công việc cho các doanh nghiệp khác, vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong đấu thầu; tính giá trị quyền thu phí Trạm Bảo Lộc đưa vào Tổng vốn đầu tư không đúng giá trị 284.705,3 triệu đồng; lập, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu thanh toán các gói thầu còn nhiều sai sót, vi phạm nhưng chưa được phát hiện, xử lý kịp thời. Chịu trách nhiệm chính về các khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, các Ban Quản lý dự án, Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng.

Trước những vi phạm nghiêm trọng, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Điều tra của Bộ Công an để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định đối với việc giả mạo hồ sơ, tài liệu; việc thực hiện chuyển nhượng thầu sai quy định tại các dự án được lựa chọn, trúng thầu, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của dự án; việc vi phạm các quy định về vay vốn ngân hàng: Kê khai, giả mạo hồ sơ về Báo cáo tài chính, năng lực, kinh nghiệm; sử dụng tài sản bảo đảm không đủ căn cứ pháp lý để vay vốn tại các ngân hàng; dấu hiệu trốn thuế, bảo hiểm: Hạch toán thiếu doanh thu trên 135 tỷ đồng và không đóng bảo hiểm 205 triệu đồng.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Quốc phòng tiếp nhận hồ sơ để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định đối với các vi phạm trong việc góp, chuyển nhượng và quản lý vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Thái Sơn tại Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng

* Mở rộng điều tra vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Tổng công ty Thái Sơn

LÊ TÚ