Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết mãi bền chặt

Thứ Bảy, 02-03-2019, 05:57
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Lào tại Lễ đón chính thức.

Mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các nước Lào và Cam-pu-chia được tăng cường, nâng lên tầm cao mới sau chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào và chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Cam-pu-chia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa qua. Tình cảm hữu nghị, đoàn kết tiếp tục được nhân dân Việt Nam cùng các nước bạn vun đắp, mãi mãi bền chặt.

Chuyến thăm các nước bạn lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mang ý nghĩa lịch sử, khi đây là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Chuyến thăm được thực hiện trong bối cảnh đặc biệt, đúng năm bản lề Việt Nam và Lào triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng, tích cực chuẩn bị hướng tới Đại hội toàn quốc của mỗi Đảng; Cam-pu-chia bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi Đảng Nhân dân Cam-pu-chia giành thắng lợi trong bầu cử, tiếp tục lãnh đạo đất nước; Việt Nam và Cam-pu-chia vừa tổ chức trọng thể các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chế độ Pôn Pốt - Iêng-xa-ri, giải phóng dân tộc Cam-pu-chia thoát khỏi thảm họa diệt chủng.

Quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Cam-pu-chia tiếp tục được củng cố và tăng cường, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước. Mối quan hệ chính trị Việt Nam - Lào ngày càng gắn bó, tin cậy, giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước; hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, hiệu quả, là trụ cột trong quan hệ hai nước; hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục... chuyển biến tích cực. Việt Nam và Cam-pu-chia duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước; hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại được củng cố và tăng cường; hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học - kỹ thuật tiếp tục phát triển. Các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với các nước bạn, nhất là các địa phương có chung đường biên giới ngày càng phong phú, thiết thực và có hiệu quả.

Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt ấy, chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao trong quan hệ với Lào; củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, gắn bó, tin cậy và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Lào. Đồng thời, khẳng định sự ủng hộ toàn diện của Việt Nam đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào, nhất là việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội X và chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên cao cho việc củng cố và thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với nước bạn Cam-pu-chia. Đồng thời, tiếp tục tăng cường sự tin cậy, gắn bó giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, nhằm giữ định hướng chiến lược cho quan hệ hai nước.

Trong chuyến thăm, các nhà lãnh đạo và nhân dân hai nước dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm, tràn đầy tình cảm thân thiết. Các cuộc hội đàm, hội kiến và làm việc diễn ra trong bầu không khí hữu nghị và tin cậy. Cùng ôn lại những chặng đường cách mạng vẻ vang của mỗi dân tộc, bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về bề dày truyền thống đoàn kết đặc biệt, thủy chung son sắt giữa hai Đảng và nhân dân Việt Nam và Lào, do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông và nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước xây dựng và vun đắp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít cùng các nhà lãnh đạo Lào khẳng định đây là tài sản vô cùng quý báu của cả hai dân tộc và là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, hai nước càng chung sức, đồng lòng phát huy truyền thống đoàn kết và hợp tác quý báu, không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, gắn bó, tin cậy và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Quốc vương Cam-pu-chia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Nhắc nhớ về truyền thống đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni cùng các nhà lãnh đạo Cam-pu-chia cùng nhấn mạnh, mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cam-pu-chia, do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-núc cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước xây dựng và vun đắp, đã vượt qua mọi thử thách và đạt những thành quả toàn diện và quan trọng. Thành quả ấy bắt nguồn từ quan hệ láng giềng gần gũi, gắn bó lâu đời và trở thành biểu tượng thiêng liêng, tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là nền tảng vững chắc và động lực mạnh mẽ đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới; đồng thời cũng đặt ra yêu cầu với cả hai nước, nhất là thế hệ trẻ, tiếp tục vượt qua thử thách, gìn giữ và phát triển mối quan hệ quý báu Việt Nam - Cam-pu-chia.

Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia đặt tại tỉnh Kratie (Cam-pu-chia).

Một loạt phương hướng, chỉ đạo nhằm tiếp tục đưa các mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đoàn kết gắn bó và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Lào và với Cam-pu-chia đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao các nước bạn nhất trí: Tăng cường và không ngừng đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu; Nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - kỹ thuật trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước; Thúc đẩy hợp tác về quốc phòng, an ninh nhằm giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự và an toàn xã hội ở từng nước... Chín văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Lào, năm thỏa thuận giữa Việt Nam và Cam-pu-chia được ký và trao đổi là kết quả sinh động của chuyến thăm.

Việt Nam cùng Lào và Cam-pu-chia nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp và ủng hộ nhau trong các vấn đề quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ ASEAN mà cả ba nước đều là thành viên. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông; giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, cùng các bên liên quan thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả, góp phần tăng cường hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

SƠN NINH