Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII

Bước đột phá về tính công khai, dân chủ thật sự trong Ðảng

Thứ Bảy, 12-05-2018, 08:48
Toàn cảnh Phiên thảo luận tại Hội trường. Ảnh: ANH TUẤN

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội, bởi hai điều. Thứ nhất, hội nghị bàn và quyết định một số chủ trương lớn của đất nước, nhưng liên quan trực tiếp đến từng người dân, như công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Thứ hai, tinh thần đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của Trung ương được thể hiện thông qua việc đăng tải công khai những nội dung của Hội nghị để nhân dân theo dõi, đóng góp ý kiến. Một số phiên thảo luận tại hội trường, lần đầu tiên báo chí được tham dự đưa tin…

Câu hỏi lớn về công tác cán bộ

Ngay trong phần phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tiếp đó trong các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, vấn đề công tác cán bộ được tập trung đánh giá khách quan, trung thực những gì đạt được, nhưng cũng thẳng thắn chỉ rõ tồn tại, yếu kém. Tổng Bí thư yêu cầu cần chỉ ra khâu đột phá là khâu nào? Ðánh giá cán bộ hay sắp xếp, bố trí cán bộ? Khắc phục tình trạng "chạy chức, chạy quyền" hay "thân quen, cánh hẩu"? Chú trọng đặc biệt phẩm chất hay năng lực hay coi trọng cả hai? Vì sao quy trình thì đúng nhưng bố trí con người cụ thể lại sai? Vướng mắc chính là ở chỗ nào? Cơ chế giám sát quyền lực đã đủ chưa? Chính sách tạo động lực để cán bộ tâm huyết gắn bó với sự nghiệp là gì?... Ðây đều là những câu hỏi lớn đòi hỏi có lời giải thỏa đáng.

Vậy nên, công tác chuẩn bị và phần thảo luận về Ðề án về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tập hợp được trí tuệ của các nhà nghiên cứu đầu ngành, các đồng chí cán bộ lãnh đạo giàu kinh nghiệm thực tiễn, ý kiến tâm huyết, sâu sắc của các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành liên quan. Từ tháng 5-2016, tức là hơn hai năm trước, Ban Bí thư đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Ðề án; tiến hành tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (ban hành ngày 18-6-1997). Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 khóa VIII; làm việc với 15 cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; tiến hành điều tra xã hội học và tham khảo kinh nghiệm ở một số nước; tổ chức 21 cuộc hội thảo, nhiều lần gửi văn bản xin ý kiến các cấp ủy, tổ chức đảng, ban, bộ, ngành trực thuộc Trung ương và một số đồng chí nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các nhà khoa học. Ban Chỉ đạo đã chắt lọc, tiếp thu tối đa những ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo Ðề án để trình Bộ Chính trị.

Nhiều đồng chí Ủy viên Trung ương cho rằng, những yếu kém trong công tác cán bộ có nhiều nguyên nhân, nhưng trước hết về chủ quan là do khâu tổ chức thực hiện yếu. Có những nội dung của nghị quyết chậm được thể chế hóa, cụ thể hóa, hoặc còn làm một cách hình thức. Thí dụ như việc nhân dân tham gia xây dựng Ðảng và giám sát cán bộ; việc thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị ban hành năm 2000 về đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Một số trường hợp vi phạm nghiêm trọng các quy định của Ðảng về công tác cán bộ, vi phạm pháp luật mới để xảy ra tình trạng nhiều cán bộ trong đó có cả cán bộ cấp cao phải xử lý kỷ luật, điển hình như các vụ Ðinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Anh, v,v.

Ðể xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, nhiều đại biểu đề nghị phải đột phá trong đổi mới đánh giá cán bộ, đánh giá thường xuyên, đa chiều, dựa vào kết quả công việc; phân biệt giữa đánh giá định kỳ với đánh giá khi đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm. Phải xây dựng bằng được cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên, của các cơ quan chức năng, của nhân dân, để sớm phát hiện sai phạm và xử lý nghiêm minh sai phạm, không có bất cứ "vùng cấm" nào. Phải chống cho được tình trạng chạy chức, chạy quyền bằng việc xác định rõ quyền hạn gắn liền với trách nhiệm người đứng đầu; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm như đã làm trong thời gian gần đây để ngăn chặn, cảnh báo người khác.

Quá trình chuẩn bị và làm việc tại Hội nghị một lần nữa cho thấy vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ và quyết tâm của Ðảng trong việc hoạch định, xây dựng chiến lược về đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ.

Trong phiên thảo luận, nhiều đồng chí Ủy viên Trung ương cho rằng, những yếu kém trong công tác cán bộ trước hết là do khâu tổ chức thực hiện yếu. Ảnh: Trung Phong

Thời điểm để cải cách cơ bản, đồng bộ

Nước ta đã trải qua bốn lần cải cách chính sách tiền lương, vào các năm 1960, 1985, 1993 và 2003. Tuy nhiên, đến nay chính sách này vẫn còn những bất cập. Ðã đến lúc phải cải cách một cách cơ bản chính sách tiền lương, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh về sự cần thiết, cấp bách của nhiệm vụ này. Theo đó, phải xác định rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn với những chính sách, biện pháp có tính khả thi, bảo đảm chính sách tiền lương lần này phải thật sự tạo đột phá trong phân phối, tạo động lực cho người lao động và nền kinh tế nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Quá trình cải cách cần gắn liền với thúc đẩy cải cách hành chính, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, đi liền với đột phá trong đánh giá cán bộ, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền, cải cách chính sách tiền lương có thể được coi là một đột phá về chính sách cán bộ.

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII mang tinh thần đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ. Chúng ta kỳ vọng vào những quyết đáp của Trung ương sẽ tạo bước đột phá mới, động lực mới trên hành trình phát triển đất nước bền vững và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.