Miên viễn

Thứ Sáu, 22-06-2018, 16:24
Minh họa: ĐÀO HẢI PHONG

Rất đỏ và rất xanh

Trời cởi nút hằm hè

Gọi chúng ta vào trú ẩn

Gọi chúng ta vào đêm loang

Môi ngọt câu páo dung

Người miên viễn vỗ vai nhau mà hát

Nơi này rất xa

Nơi này chỉ có mùa xuân

Những thóc mầm đang ngủ

Bông áo đỏ dồn dịp đường thôn

Trời miên viễn hoang vu

Ta thức với ta nghe chuyện đường rừng

Ta mệt ta nằm trên sàn trái

Máng nước rào rào chuyện bếp lửa thâu thâu

Miên viễn

Chân dẻo dai qua núi qua đèo

Đến một lần là bạn

Đến hai lần là khách

Nhưng đừng gọi tri âm…