Yêu sao cháu gái!

Thứ Bảy, 02-06-2018, 04:28

Quý tặng cháu Nguyễn Lê Minh An

Mới 4 tuổi thôi

Giọng như người lớn:

“Sao nhà bề bộn

Ra cửa lối nào?”

Nay đi học muộn

Mặt cháu tỉnh khô:

“Mắt không chịu mở

Bà bỏ qua cho!”

Tối nào cũng vậy

Mời ông ngồi xem

Tập làm cô giáo

Giảng toán cộng, trừ…

Đi dạo công viên

Nhắc bạn vứt rác:

“Cậu mất vệ sinh

Trái lời cô dặn”

Mỗi lần rời lớp

Cứ nhắc bà hoài:

“Đến chiều thứ sáu

Đừng quên mua quà”

Bố công tác về

Câu đầu cháu hỏi:

“Có mua búp bê

Thương con múa giỏi?”

Vì sao? Thế nào?

Dập dồn câu hỏi

Bà vội xoa đầu:

“Mẹ về sẽ nói!”

1-6-2018

Nguyễn Hồng Vinh