Xuân gọi

Thứ Bảy, 23-03-2019, 06:37

Dưới tán xanh cánh cánh trắng đong đưa

Lúng liếng hương gửi gió về bến đợi

Tháng ba gọi ong đùa thơm nhụy mới

Vũ điệu nào lưng gùi ắp mật say?

Ngày nối ngày xuân ươm nắng trong mây

Cứ la đà tìm hạt vàng, hạt tím

Long lanh giọt đậu non tơ mát lịm

Mải tìm nhau vạt nắng vắt qua chiều

Ðến tận cùng nhau nhé thương yêu

Mùa nối mùa bưởi vườn ai đơm mật

Vẫn một chùm vẹn nguyên men trời đất

Ủ mầm cây thức nẩy lá vươn chồi.

Phan Tiến Dũng