Xuân

Thứ Ba, 21-02-2017, 02:04

Bước nhè nhẹ trên đường nắng chớm

Nghe xuân sang trong gió mơ vàng

Này cây lá này ta

Không rõ tuổi

Rộn lòng theo tiếng lục lạc gần xa

Ta một mình trên phố Thời Gian

Kìa khuôn mặt mùa xuân sau lá rụng

Quán Thời Gian lanh canh ta nhấp vào một ngụm

Vết son còn trên ly cốc Thời Gian

Từ chiếc ra-đi-ô ngày xưa bài hát chợt nảy mầm

Xuân ơi người ở đâu

Một trăm năm

Một ngàn năm sau nữa

Ai còn đợi nhau trên bến Nhân Tình

Đường vội quá

Mà đời như chiêm mộng

Gấm hoa xuân nay

Thoắt đã lại thu tàn

Phố đã nói trên vai người thiếu phụ

Một mảnh khăn một bóng cạn xuân thì

Gương soi đáy mùa xa biền biệt

Giọt thời gian tí tách mơ hồ...

Ừ xuân đến

Ừ xuân

Người có đến

Hẹn ngàn năm trên bến Nhân Tình...

BÌNH NGUYÊN TRANG