Xem hát chèo tàu Đan Phượng

Thứ Bảy, 05-10-2019, 15:21

Sông dài chảy đến tận đâu?

Mà trăm năm chẳng chèo tàu tới nơi

Tích xưa đã hóa thơ rồi

Mái chèo xưa hát những lời hôm nay

Có gì mê dụ, đắm say

Ở trong câu hát, hay tay em chèo?

Khiến người hồn vía trôi theo

Bỏ quên thân xác đậu neo bến làng

Thuyền như mảnh khuyết trăng vàng

Ca nhi chèo giữa mênh mang Ngân hà

Trôi vào huyền thoại thi ca

Thần đi đánh giặc xưa xa một thời.

Yếm đào, thân ngọc ngà ơi!

Hai nhăm năm nữa thì người ở đâu?

Có về đây bước xuống tàu

Chòng chành nghiêng ngả cùng nhau chèo thuyền?

Hai nhăm năm nữa còn duyên?

Ðể người Tổng Gối (1) cập thuyền đón em?

(1)Tổng Gối thuộc xã Tân Hội, huyện Ðan Phượng (Hà Nội), 25 năm mới mở hội chèo tàu một lần.

Nguyễn Thị Mai