Với thời gian

Thứ Sáu, 12-05-2017, 07:47

Tháng năm xăm trổ khá nhiều
Vào hai đuôi mắt bao nhiêu vui buồn

Nắng dâng theo cánh chuồn chuồn

Gọi cơn mưa tự ngọn nguồn mưa ra

Giọt lệ bất ngờ nở hoa

Làm bâng khuâng gốc cây già rêu phong

Nhưng đâu phải thế là xong

Còn bao mầm biếc phập phồng đất nâu

Thôi nào, còn-mất bao lâu

Lại thơm như cỏ lần đầu lên xanh...

ĐỖ HUY CHÍ