Viết cho con trai

Thứ Ba, 07-03-2017, 01:41

Bà sinh cha bà đau thế nào

mẹ sinh con mẹ đau ra sao cha

gã-đàn-ông-vô-tình

làm sao biết được

và con

hỡi chú-bé-trai-vô-tình

làm sao biết được

Cha con ta

những tên đàn-ông-con-trai-vô-tình

làm sao biết được ngọn nguồn

những cơn đau sinh nở

Nhưng

khi nhìn bà khổ

khi thấy mẹ buồn cha

gã-đàn-ông-vô-tình

lại vô tình

đau như trở dạ!

TẠ VĂN SỸ