Về thôi với mảnh vườn quê

Thứ Sáu, 18-08-2017, 16:23

Về thôi, với mảnh vườn quê,

Ao bèo ngấm nắng nằm mê Thị Mầu...

Thơm thơm như vị lá trầu,

Môi ai mấp máy thả câu ỡm ờ...

Về thôi, tìm lại tình thơ

Cha ông để lẫn giữa ngơ ngẩn chiều.

Một liều ba bẩy cũng liều,

Ta mang nuối tiếc phất diều lưng mây...

Về thôi, ngụm rượu chờ say,

Nửa khuya gió ám cánh tay để trần.

Yêu thương như nợ đồng lần,

Tìm trong xa cách những gần gụi đau...

Về thôi, đêm tắm hương ngâu,

Em sau cuối lại duyên đầu tưởng quên.

Về thôi, đất bãi Hưng Yên,

Giấu trong hoa nhãn những thiên sử buồn...

HỒNG THANH QUANG