Vầng trăng của em

Thứ Bảy, 14-09-2019, 00:26

Khi như là cái mâm con

Khi như cái nón vành tròn rất to

Khi như một nửa chữ o

Ðêm rằm trăng mới tròn vo giữa trời!

Chưa nghe trăng nói một lời

Lửng lơ, mà chẳng thấy rơi lần nào

Quanh năm, suốt tháng trên cao

Lấy mình thắp sáng cho bao nhiêu miền!

Vầng trăng diễm lệ thần tiên

Em mơ xinh đẹp, dịu hiền như trăng!

Nguyễn Tiến Bình