Trong bóng ô

Thứ Ba, 07-03-2017, 01:43

Ở trong bóng ô

nắng không rát đầu, mưa chưa ướt áo

thản nhiên rảo bước lối mòn

thản nhiên nhìn mưa nắng xa một tầm tay

Ở trong bóng ô

nhón giày qua vũng nước

mình với bóng mình mải miết…

Ở trong bóng ô

khó nhìn mây trắng trời xanh trên đầu

chói chang mặt trời ánh thép

không biết vị mưa rào ngọt chát

mái hiên và bóng cây đan rợp bao dung

Những đất bùn quyện chân

lũ trẻ tắm mưa dưới cầu vồng bảy sắc

những hạt mồ hôi lệ hòa quặn thắt…

Ở trong bóng ô một mình

nếu chiều nay lốc xoáy vòi rồng…

nếu chiều nay bão nổi mưa dông…

NGUYỄN XUÂN HÒA