Trăng hải đảo

Thứ Bảy, 31-08-2019, 10:48

Ký họa lên bãi cát vàng

đường cong tơ lụa

sóng mặc áo trăng

hờn dỗi - điệu đà

đêm đêm vỗ vào eo biển

vỗ vào nỗi nhớ

rười rượi hương trăng

chải tóc em thơm

cho tôi tĩnh tâm từng nhịp thở

đảo hồn nhiên thơ mộng

mượn trăng thay đèn

cây phong ba quên mùa thay lá

chàng trai xa quê

chỉ tại em dịu dàng đằm thắm quá

thêu dệt sắc mầu biển cả

dát bạc lên những con tàu

đảo nhỏ tựa giọt đàn bầu

loang loáng - trăng thơm.

VÕ NGỘT