Tiếng sáo

Thứ Bảy, 02-03-2019, 04:56

Hỡi người thổi sáo bên sông

Cớ chi điệu buồn đến thế!

Hay là non nước vô tình

Gọi hồn tương tư cố lý?

Bàn chân đi hoài không nghỉ

Một ngày nứt nẻ ruộng sâu

Bưng lưng cơm chiều lữ thứ

Nhớ quê nhưng chẳng gục đầu.

Dòng sông chảy về quê Mẹ

Trông phù sa đỏ mà đau

“Bây chừ, Mẹ ơi tiếng sáo

Xuôi dòng, đi mau, đi mau!”

Chén rượu có phải em đâu

Mà sao cũng nồng cháy quá

Khói thuốc hay khoảng lưng mềm

Gió lùa thổi loang tóc xõa...

Mắt anh một chiều mệt lả

Nhắm nghiền trong giấc mơ xưa

Tiếng than của người xa xứ

Khi nào trôi đến bến mơ…?

NAM NHẠN