Tiệc rừng

Thứ Bảy, 28-03-2020, 12:12

Lội qua miền thơ dại

tôi về sống với rừng

đại ngàn giang tay đón

mắt suối tràn rưng rưng

chạm vào tiếng chim hót

tiếng hót gọi bầy đàn

ban mai vừa ló mặt

rừng mở tiệc hân hoan

chen chân đi dự tiệc

cây cỏ cũng được mời

suối ngàn rủ nhau đến

tấu lên khúc nhạc vui

núi ủ sương làm rượu

thứ rượu cất từ trời

uống lấp bằng xa cách

ngôn ngữ đâu cần lời

rừng thương tôi trẻ dại

bao bươn bả tháng ngày

nói những gì gan ruột

tôi biết rừng đang say

về đây về đây sống

tôi gặp được tôi rồi

tiệc rừng ban hào phóng

bật hồn người non tươi.

TẠ BÁ HƯƠNG