Thuận theo trời đất vuông tròn

Thứ Bảy, 14-03-2020, 13:22

Sinh ra vốn đã là dân

Phận người nên đặt chữ nhân lên đầu

Kiếp người mang nặng, đẻ đau

Chào đời tiếng khóc, núm nhau phúc phần

Tuổi thơ nghịch đất, cởi trần

Lớn lên cày cấy ruộng gần đồng xa

Noi gương cụ kỵ ông bà

Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà, sinh con

Thuận theo trời đất vuông tròn

No cơm, ấm áo chẳng còn mong chi…

Thiêng liêng bờ cõi, biên thùy

Máu xương đổ xuống tiếc gì tuổi xuân

Hòa bình trở lại làm dân

Nhân từ sống để phúc phần cháu con

Muôn đời sử sách vàng son

Nhân dân vạn đại, nước non vững bền.

VŨ XUÂN HỒNG