Thu cảm

Thứ Bảy, 14-10-2017, 07:20

Tại sao không đi bộ trong một chiều tàn thu để nhận ra thành phố vẫn thả bước theo mùa

Gió đang trườn ngọt lịm trên ngực phố quên cài môi xinh ai vừa hé đón sắc hồng ô mai...

Để thấy rằng ta sai vì mùa thu luôn đúng trong khuông nhạc thời gian nhận mình làm dấu lặng

Chỉ những khi bước chậm ta nghe tiếng mùa đi giữa bộn bề quên nhớ khe khẽ tim tìm về...

HỮU VIỆT