Theo sáo trúc

Thứ Bảy, 07-09-2019, 10:49

Biên cương yên ngựa nỗi người

Thâm quầng mắt núi khóc cười sáo mang

Sáo tìm sơn nữ neo làng

Sáo cùng trai bản dọc ngang giữ đèo

Xuôi về môi mắt chiếu chèo

Mùa tình quan họ sáo gieo đình gần

Dô hầy… chèo khúc thương dân

Sáo đưa câu dặm tri ân quê nhà

Sáo ru mềm dáng Huế xa

Hương giang ngả bóng la đà Nam ai

Phách sênh đẫm vía đền đài

Vọng lầu nhã nhạc gót hài dáng xưa

Miệt vườn cháu đợi nhàu trưa

Ầu ơ nước nổi sáo thưa: Nội về

Cửu Long dìu dặt triền đê

Nỗi mình chín nhánh ngủ mê quanh đời…

Nước non ơi! Sáo ru hời

Bao hồn nương sáo về trời thành sao.

TRẦN KIM ANH