Theo em hát hội trên thuyền

Thứ Ba, 14-02-2017, 03:52

Lả lơi câu hát thoảng ngoài

Vô tình em để anh hoài đợi mong

Ước cùng sông nước thong dong

Để mình soi bóng bên dòng sông yêu


Mải theo câu hát quên chiều

Thẹn thùng chân đặt cầu kiều đung đưa

Mướt xanh màu trúc dưới mưa

Giao duyên câu đợi có chừa ai đâu


Bên ai em đã qua cầu

Bơ vơ anh với một câu đợi chờ

Nước sông biêng biếc hồn thơ

Anh vớt câu hát đã mờ sương giăng.

Nguyễn Đức Minh