Tháng ba Tây Bắc

Thứ Bảy, 23-03-2019, 06:37

Tháng ba mùa hoa xoan nở

Liu điu rụng xuống sân nhà

Lúa non ngập ngừng xanh lá

Ngoài rừng ríu rít chim ca.

Anh còn nhớ không tháng ba

Lá mềm vờn xanh lưng núi

Mộng mơ cành lê trổ lộc

Dải khói lam chiều trên nương.

Tháng ba kiến đen đẻ trứng

Mặt trời đỏ soi bóng khe

Lá ngõa xòe bàn tay nhỏ

Quả dùi ủ mật chờ mưa

Tháng ba hoa trẩu, hoa sưa

Ðua chen, dập dìu ban tím

Vàng tươi lưng nương hoa cải

Giăng đầy váy áo rơi rơi.

Tháng ba Tây Bắc quê tôi

Hoa mạ vàng tươi trên núi

Búi nứa buông cần câu nắng

Dùng dằng mưa bụi giăng tơ

Thương lắm tháng ba người ơi!

Chỉ muốn trở về vội vã

Hít hà hương thơm hoa trẩu

Một trời đầy hoa tháng ba.

Tháng 3-2019

Hoàng Thanh Thi