Sườn đồi và cánh đồng

Thứ Ba, 07-03-2017, 01:38

Bên này đồi

Ấu thơ hoang dại

Dông dài tuổi

Bỏ trắng những cánh đồng mùa

Những cánh đồng thừa gió

Những cánh đồng thiếu mưa

Những cánh đồng mẹ cha nứt gót

Ta dại khờ bỏ ngỏ tuổi thơ xưa?

Có phải sườn đồi rút ngày lại

Có phải sườn đồi giấu đêm vào túi càn khôn

Để ta hoang những cánh đồng mùa vụ

Gió mưa nứt gót mẹ cha ?

Thời gian ạ! Xin người đừng khép vội

Bên kia đồi ngan ngát tuổi thơ tôi

Quỳ trước mẹ cha xin gieo hạt chữ

Cánh đồng con bé nhỏ trả ơn đời.

TRẦN KIM ANH