Quê Mường

Thứ Bảy, 15-08-2020, 13:01

NẮNG hôm qua về ngủ trên lúa Mường Vang

Thức dậy giữa vườn trái Mường Bi, Mường Thàng,

Chiều về cùng em tắm suối trong Mường Ðộng

Ôi! Bốn Mường mênh mang lúa hát

Hoa trái thức mùa, câu ví ai trao?

Những dòng xanh trong có tự thuở nào

Sông Bưởi, sông Bùi, sông Bôi, sông Lạng...

Những cái tên hiền như người trong xóm

Ðón phù sa quý như khách của Mường...

Gặp đất lành, lên sắc, lên hương

Gặp tiếng chiêng, ngân thành ngày hội,

Hương nếp, hương hoa, hương tóc ai vừa gội

Vọng mãi lòng ta như tiếng sóng sông Ðà.

Ở Mường mình bốn mùa đất nở hoa

Náo nức bước chân, ong bay mỏi cánh,

Em còn đợi ta như hoa văn sóng sánh

E ấp, dịu dàng gọi một mùa thương...

BÙI VIỆT PHƯƠNG