Ngôi làng nhỏ của tôi

Thứ Bảy, 13-04-2019, 08:54

Ngôi làng nhỏ bé của tôi

Ngày ngày bóng cây che khuất

Lũ trẻ đùa vang ruộng mật

Mùa thơm lúa chín theo về

Ngôi làng bé của tôi ơi

Cheo leo những đèo những dốc

Bỗng nghe đá lăn lộc cộc

Âm âm núi thẳm sương mờ

Từ ngày tôi còn thơ dại

Ðã yêu làng mình thiết tha

Tháng ba chim chuyền thánh thót

Bỏ trâu lạc suốt cả mùa.

Nông Thị Hưng