Ngã ba sông Lại

Thứ Bảy, 26-08-2017, 03:09

Hai dòng hai phía ngàn xa

Nhìn nhau nũng nịu, ngã ba sông rồi

Chua cay thô vụng là tôi

Ngọt ngào tinh tế trời ơi là nàng

Rót cho cạn những dư vang

Trộn hai thế giới ngỡ ngàng trong nhau

Ngực son áp tựa mái đầu

Trùng trình như cả tinh cầu chao nghiêng

Nước mây cá lội chim chuyền

Ai buồn ai lại được quyền mừng ai

Tháng đâu chỉ có mười hai

Năm thì lạc bước ra ngoài trăm năm.

Nguyễn Thanh Mừng