Neo

Thứ Sáu, 12-05-2017, 07:48

Con tàu thả neo chiêm nghiệm
Lẽ nào sóng là thời gian
Mình giống như con tàu ấy
Bốn bề toàn những dở dang…

Đứng chống bóng ngóng sóng

Lang thang toan sang ngang

Loạng choạng rượu diệu vợi

Buồn buồm chiều dàn dàn…

Nghĩ rằng từ những dở dang

Mình đừng hào phóng những toan tính buồn

Vui là nắng, buồn thoảng sương

Thương mình chốc lát, lại thương con tàu…

Đỗ Mạnh Hùng