Mùa lá

Thứ Bảy, 16-03-2019, 00:27

Đạp xe qua mùa lá

Ngỡ mình ở phía sau

Vội vàng như đứa trẻ

Với lá bay qua đầu

Nghe dịu dàng lá đổ

Như tiếng đàn trong đêm

Bồi hồi như chú dế

Hát suốt mùa không tên

Đứng một mình trên phố

Đợi bốn mùa qua đây.

ĐINH SONG LINH