Miền thương nhớ...

Thứ Bảy, 09-11-2019, 07:09

Em về miền thương nhớ

Mang hoa lụa cho người

Một mình ta đắng đót

Ðếm giọt buồn xa xôi...

Em về miền thương nhớ

Qua xứ Ðoài gây men

Em say người quê cũ

Ðể quê mùa... say em!

Người quê tâm như gió

Mê tháng năm mơ hồ

Em mượn màu phố xá

Tỏa nỗi niềm đơn côi...

Mùa thu... đan vào lá

Mùa thu đan vào hoa

Mùa thu là đứa trẻ

Ðến... để rồi thoảng qua...

Em… về với người quê

Buồn và vui vô cớ

Thêm một giọt chân thành

Thêm vào ta thương nhớ !

TRẦN NHẬT MINH