Mẹ ngồi chải tóc mùa thu

Thứ Bảy, 31-08-2019, 10:48

Mẹ ngồi chải tóc bên thềm
Mùa thu gửi lụa nắng mềm trên tay
Hàng cau rụng chiếc mo gầy
Con chim sẻ nhỏ lượn bay mấy vòng

Lược mòn nửa chải nửa hong
Ngón khô chạm khẽ mà ròng ròng tuôn
Gió may lật những sợi buồn
Nghe như mây dạt trắng muôn muốt trời

Mùa thu chẳng nói một lời
Mà sao mắt mẹ cứ vời vợi xa
Cúc ngoài hiên lặng lẽ hoa
Hình như sương rụng buốt nhòa mắt con.

NGUYỄN VĂN SONG