Mặt trời màu xanh lá cây

Thứ Bảy, 19-01-2019, 13:39

Sáng người nói, mặt trời màu vàng

tôi lặng im nghĩ màu của ban mai

trưa người nói mặt trời màu đỏ ối

tôi lặng im nghĩ màu của hoàng hôn.

Sáng nay người lại nói mặt trời màu xám

tôi cúi mặt nghĩ chắc là màu của bão

chiều người nói mặt trời màu xanh lá cây

tôi chết đứng trong mặt trời màu lá ấy.

Nguyễn Bính Hồng Cầu