Mật ngữ Quy Nhơn

Thứ Bảy, 15-09-2018, 11:29

Hỏi chim bói cá Chăm-pa

Hỏi mùa én nhạn của nhà Tây Sơn

Ngôi đền kinh sách rập rờn

Ở thềm lân phụng chờn vờn vượn hươu

Một thời chữ nghĩa phong lưu

Bao nhiêu sói đã hóa cừu dưới trăng

Câu thơ khách võ hành văn

Thượng nguồn bỗng chốc thăng bằng hạ du

Vọng Phu vẫn rất vọng phu

Cù Lao Xanh vẫn rất cù lao xanh

Rêu rong đâu nệ thác gành

Không cam bé mọn phải đành đại dương.

Nguyễn Thanh Mừng