Lối ngõ

Thứ Bảy, 29-06-2019, 11:38
Mẹ chờ như thế tự bao giờ

Bên bậc cửa gió lùa

mắt đăm đắm vào lối ngõ

lối những con trai con gái của mẹ ra đi chiến trường.

Bão lốc nắng rát xoay mùa

vẫn vẹn nguyên lòng mẹ - lối ngõ

chi chít dấu chân con gái con trai…

Như chưa một lần tin đau

vít còng đôi vai cõi còm

mẹ vẫn trụ bám chiếc gậy tre

giữ hàng cây rợp xanh lối ngõ

và mẹ vẫn nghĩ - một ban mai

con trai con gái mẹ trẻ trung hồn hậu

sẽ từ lối ngõ ấy trở về với mẹ.

Thuận Vy