Lập xuân

Thứ Ba, 14-02-2017, 03:49

Bập bùng ngọn nến

thắp non tơ

mơ hồ

chuông ngân biển lục


Bãi vắng

mưa bụi dung dăng

bầy chim vụt cánh

ríu rít đọt mầm


Ngát bóng em vườn bưởi

căng chật đôi mươi

phổng phao gió thốc xanh trời

ngập ngừng mắt biếc...

Khúc Quốc Ân