Lắng trong nhịp phách ca trù

Thứ Bảy, 11-05-2019, 07:21

Sóng xô bạc trắng biển xa

Gạn từ cát bỏng câu ca thuở nào

Ngõ gầy Cổ Đạm xôn xao

Người đi níu gió phi lao trời chiều

Giang Đình khói sóng tịch liêu

Bóng Tố Như phất quạt điều trăm năm

Ra ngoài thế kỷ còn xanh (*)

Những vần thơ khóc thương thân nàng Kiều

Thoáng hồn Uy Viễn phiêu diêu

Ôm vầng trăng cất khúc tiêu giữa đời

Kiếp sau xin chớ làm người

Làm cây thông đứng giữa trời mà reo (**)

Đất trời Cổ Đạm hanh hao

Nhịp phách rung nỗi ba đào rối ren

Rưng rưng đào hát kép đàn

Sợi tơ cung cũ nỉ non mấy lần

Chát…tom… canh tận đêm tàn

Tình tang bồng khuất non ngàn xa xôi

Nghi Xuân lạc bước chơi vơi

Buông hồn câu hát bời bời gió mây…

(*)Ý thơ Chế Lan Viên.

(**) Thơ Nguyễn Công Trứ

UÔNG THÁI BIỂU