Lãng đãng Luy Lâu

Thứ Bảy, 06-04-2019, 06:15

rẽ nắng mới tìm sang Kinh Bắc

đồng mạ non mướt mát bên đường

dòng Nhật Đức thuyền chưa cập bến

đã bâng khuâng một thuở Tiêu Tương

ngước nhìn lên mây chuyền cánh hạc

vỗ cao xanh bạc sóng sông Cầu

trận Như Nguyệt sáng trong muôn cõi

vẫn âm trầm chuông đổ Luy Lâu

trưa Thuận Thành vọng hồn Tháp Bút

nghiên mực trời cạn mấy nắng mưa

mà giấy Điệp mỏng hơn sương khói

cứ rưng rưng từng nét Đông Hồ

bàn cờ tiên đã mòn vân đá

đỉnh Tiêu Sơn vẫn lộng gió lùa

tướng sĩ tượng rạc xe pháo mã

biết bao giờ mới ngả thắng thua

nén nhang vít cong chiều Phật Tích

bước phiêu du nửa tỉnh nửa mê

lá đa khẽ chạm vào cô tịch

ngỡ ngàn xưa Từ Thức trở về.

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ