Lan tím Hoành Bồ

Thứ Ba, 22-11-2016, 02:59

Người ta thường nhắc đến rừng

xanh

Tới Hoành Bồ, lại nhắc loài Lan tím

Tím phòng cấy mô đến những khu

đồi trống

Tím cơ quan, tím cả chiều đông!

Tết đã cận kề hỡi em!

Chúng mình lại đi chọn hoa Lan tím

Tím thủy chung tình ta sau trước

Dù sống xa nhau, lòng dạ chẳng

cách ngăn…

Ba mươi Tết mới về được quê anh

Giò Lan tím, em treo trước ngõ

Giống lan Đài Loan được cấy từ mô

năm nọ

Nay đã sinh sôi tím khắp

Hoành Bồ!

NGUYỄN HỒNG VINH