Khúc qua Vàm Cống

Thứ Bảy, 28-10-2017, 08:33

Cầu Vàm Cống thông xe nay mai,

những chuyến phà ngược xuôi sẽ đi vào dĩ vãng…

Nửa đêm về ngang Vàm Cống

Xót xa một khúc thương hồ

Mỏng mảnh vầng trăng mùng chín

Dập dềnh như phận bèo trôi

Ai vì nửa câu dạ cổ

Xuôi chèo tìm nhặt chờ mong

Đêm nay lắng trong trầm tích

Phù sa nặng chín dòng sông

Có nhánh sông không về biển

Xót lòng nghe điệu xàng xê

Ai thương và ai lỗi hẹn

Dạt trôi lạc mất hẹn thề

Nên trăng mồ côi từ đấy

Đời ta cũng buồn như sông

Để tiếng đờn kìm thổn thức

Từ khi em bỏ cánh đồng

Đành thôi một đêm Vàm Cống

Sóng sánh một vầng trăng tan

Đành thôi thương bờ bến cũ

Về đây dẫu có muộn màng…

TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA